У першому читанні проект закону щодо програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом і малярією

16:15, 22 травня 2012
0 0

Отримання грантів (субгрантів) органами державної влади не є фінансовим забезпеченням діяльності системи органів виконавчої влади...

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» (№ 10121), внесений Кабінетом міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за даний законопроект проголосувало 275 із 413 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Цей законопроект визначає порядок виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні.

Передбачено, що держава підтримує виконання програм Глобального фонду у сфері профілактики і протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу.

Заходи, передбачені програмами Глобального фонду, враховуються під час розроблення державних цільових програм у сфері профілактики та протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу.

Відповідно до законопроекту, гранти отримуються з метою здійснення заходів у сфері профілактики і протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу на підставі заявки Національного координатора, схваленої Глобальним фондом.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування або засновані ними підприємства, установи та організації можуть виступати основними реципієнтами (субреципієнтами) грантів (субгрантів) та безоплатно одержувати від реципієнтів (субреципієнтів) послуги та майно, придбані за кошти гранту (субгранту).

Отримання грантів (субгрантів) органами державної влади не є фінансовим забезпеченням діяльності системи органів виконавчої влади у розумінні законів “Про джерела фінансування органів державної влади”, “Про центральні органи виконавчої влади”.

Метою отримання грантів (субгрантів) основні реципієнти (субреципієнти) відкривають у встановленому порядку в банках окремі спеціальні рахунки в іноземній та національній валюті.

Також зазначено, що в разі, коли основним реципієнтом (субреципієнтом) є розпорядник бюджетних коштів, рахунки в національній валюті відкриваються в органах Державної казначейської служби. Зарахування коштів в іноземній валюті на рахунки в іноземній валюті основних реципієнтів (субреципієнтів) здійснюється без ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій.

Кошти у гривнях від продажу на міжбанківському валютному ринку іноземної валюти, отриманої як грант (субгрант), зараховуються на окремі спеціальні рахунки основного реципієнта (субреципієнта) в національній валюті.

Передбачено порядок використання гранту (субгранту). Зокрема, зазначено, що іноземна валюта, що зараховується на рахунок в іноземній валюті основного реципієнта (субреципієнта), не підлягає обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку і використовується виключно за цільовим призначенням.

Кошти в іноземній та національній валюті, отримані як грант (субгрант), що обліковуються на рахунках основного реципієнта (субреципієнта): не підлягають арешту і примусовому списанню та/або стягненню уповноваженими на це органами; використовуються виключно на цілі, визначені договором про надання гранту (субгранту), в тому числі для перерахування коштів субреципієнтам.

Відсотки, які нараховуються на залишки грантів (субгрантів) в іноземній та національній валюті, використовуються виключно основним реципієнтом (субреципієнтом) за цільовим призначенням.

Грант (субгрант), отриманий розпорядником бюджетних коштів, включається до спеціального фонду державного або місцевого бюджету і використовується з урахуванням положень бюджетного законодавства. У разі отримання гранту (субгранту) розпорядник бюджетних коштів вносить у встановленому бюджетним законодавством порядку зміни до кошторису. Грант (субгрант), отриманий органом державної влади, органом місцевого самоврядування або заснованим ним підприємством, установою чи організацією, спрямовується згідно з договором про надання гранту та рекомендаціями Глобального фонду на: закупівлю товарів, робіт і послуг; виплату заробітної плати (надбавок до заробітної плати) та/або винагороди працівникам та/або особам, які залучаються до виконання програми Глобального фонду (крім державних службовців), з урахуванням податків та зборів (обов’язкових платежів) і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що сплачуються одночасно з виплатою заробітної плати); компенсацію витрат, пов’язаних з відрядженням осіб, залучених до виконання договору про надання гранту (субгранту); покриття адміністративних витрат, пов’язаних з виконанням договору про надання гранту (субгранту); покриття інших витрат, пов’язаних з виконанням договору про надання гранту (субгранту).

Операції з грантами (субгрантами), включаючи придбання (ввезення) товарів, робіт і послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду, звільняються від оподаткування відповідно до податкового законодавства України та від сплати мита згідно із Законом “Про Єдиний митний тариф”.

Митне оформлення вантажів (товарів та/або предметів), оплачених за рахунок грантів (субгрантів), здійснюється митними органами без стягнення мита та плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів.

Оплачені за рахунок грантів (субгрантів) товари та/або предмети, що ввозяться на митну територію України, підлягають першочерговому безкоштовному декларуванню митним органам України з обов’язковим проставленням у товаросупровідних документах, вантажних митних деклараціях клейма “Продаж заборонено”, скріпленого печаткою митника.

Оплачені за рахунок грантів (субгрантів) товари та/або предмети, що ввозяться на митну територію України, підлягають відповідному санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному та екологічному контролю у встановленому законодавством порядку. Зазначені види контролю здійснюються безоплатно.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter