Антицелюлітна дієта

10:43, 14 березня 2012
0 0

Яких продуктів остерігатися, як чу­ми?..

Гор­бис­та "апель­си­но­ва кірка", яка ховає прекрасні стег­на й сідниці - ось дже­ре­ло по­га­но­го на­строю для ба­гать­ох ша­ну­валь­ниць бікіні, про­те чи мо­же антицелюлітна дієта вря­ту­ва­ти вас від цієї напасті, як за­пев­ня­ють лікарі?

Як­що ви страждаєте від ефек­ту "апельсинової кірки", знай­те, що ви не самотні - цій напасті піддається при­близ­но 90% жіночого на­се­лен­ня пла­не­ти, хо­ча во­на більш по­ши­ре­на се­ред меш­ка­нок Європи і Аме­ри­ки.

Більш то­го, целюліт не розуміє, ко­го вра­зи­ти: тов­стуш­ку або мо­дель, спадкоємицю багатомільйонної імперії або дівчину з багатодітної ро­ди­ни - від цьо­го ли­ха не захищені навіть знаменитості.

Що та­ке целюліт?

Целюліт - всьо­го-на­всьо­го відкладення зви­чай­но­го жи­ру, од­нак з віком во­лок­на, що з`єднують шкіру з м`яза­ми, ско­ро­чу­ють­ся і тов­ща­ють, внаслідок чо­го під шкірою вга­ду­ють­ся дрібні шма­точ­ки.

Багатомільярдна індустрія кра­си поспішила ско­ри­ста­ти­ся цією по­ши­ре­ною про­бле­мою - у будь-яко­му кос­ме­тич­но­му магазині в будь-яко­му ку­точ­ку світу ви неодмінно знай­де­те антицелюлітний засіб - лосьй­он, крем або навіть таб­лет­ки. Од­нак чи існує більш прос­тий і де­ше­вий спосіб поз­бу­ти­ся целюліту?

Відмова від улюбленої їжі і постійне недоїдання на­вряд чи вирішать цю про­бле­му, про­те пра­виль­не хар­чу­ван­ня, спо­жи­ван­ня (ви, на­пев­но, здо­га­да­ли­ся) великої кількості во­ди і регулярні за­нят­тя фітнесом врешті-решт да­дуть відчутний ре­зуль­тат.

Антицелюлітна дієта

От­же, прий­шов час за­бу­ти про чіпси, тістечка і хот-до­ги - як­що, зви­чай­но, ви справді хо­че­те поз­бу­ти­ся від "апельсинової кірки".

Хо­ча целюліт в рівній мірі вражає як пов­них, так і ху­дих жінок, у лю­дей з надмірною ва­гою ця про­бле­ма стоїть гостріше. Од­нак не слід впа­да­ти в крайнощі і сідати на ду­же су­во­ру дієту - за­над­то інтенсивне схуд­нен­ня при­зве­де до втра­ти м`язової тка­ни­ни, що ли­ше підкреслить всі нерівності. Го­лов­не - зба­лан­со­ва­на дієта.

Дієта: рекомендовані про­дук­ти

Мо­же­те вдо­сталь наїдатися ба­га­ти­ми клітковиною про­дук­та­ми - ква­со­лею, со­че­ви­цею, фрук­та­ми, ово­ча­ми, чор­ним хлібом, ма­ка­ро­на­ми і спагетті і ко­рич­не­вим ри­сом; пісним м`ясом - кур­чам і індичатиною, а та­кож сма­же­ною або за­пе­че­ною ри­бою.

У що­ден­ний раціон та­кож мож­на вклю­чи­ти низькокалорійний йо­гурт і мо­ло­ко, але в помірній кількості, так са­мо як і гар­бу­зо­ве й соняш­ни­ко­ве насіння та горіхи - дже­ре­ла здо­ро­вих жирів. На­ма­гай­те­ся їсти на­ту­раль­ну їжу, мак­си­маль­но прос­ту у приготуванні, тоб­то не ваш зви­чай­ний сніданок з бутербродів.

Дієта: заборонені про­дук­ти

Очи­ще­них продуктів та­ких як рафінований цу­кор, білий хліб, білий рис і вермішель, жир­не м`ясо і про­дук­ти, що містять гідрогенізовані жи­ри, на­прик­лад, тор­ти та випічка, остерігайтеся як чу­ми.

"Правильні про­дук­ти", як пра­ви­ло, містять ба­га­то клітковини або є діуретиками (до­по­ма­га­ють ви­вес­ти з організму над­ли­шок рідини), тоб­то во­ни спри­я­ють ви­ве­ден­ню з організму токсинів. А "неправильні про­дук­ти" прос­то бло­ку­ють ток­си­ни всередині.

За­нят­тя фітнесом про­ти целюліту

Займіться спор­том - і ва­ше тіло віддячить вам, спа­лю­ю­чи всі непотрібні за­па­си жи­ру. Чу­до­во, що ви займаєтеся ходь­бою, їздою на велосипеді та іншими впра­ва­ми, які поліпшують ро­бо­ту сер­це­во-судинної сис­те­ми, од­нак не за­бу­вай­те і про на­ван­та­жен­ня на м`язи.

zhinka.info

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter